Termeni și condiții

1. Definiții

În sensul prezentelor Termeni și condiții, următoarele termeni vor avea următoarele semnificații:

  • „Victoria Quality” înseamnă Victoria Quality SRL, o societate cu răspundere limitată, cu sediul social în Satu Mare, Piața Romană, Bloc: D1A, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J30/647/2017, CUI RO37760784.
  • „Client” înseamnă orice persoană fizică sau juridică care achiziționează produse sau servicii de la Victoria Quality.
  • „Produse” înseamnă ferestre, uși, jaluzele, copertine, etc., comercializate de Victoria Quality.
  • „Servicii” înseamnă servicii de montare, transport, etc., prestate de Victoria Quality.

2. Obiect

Prezenții Termeni și condiții stabilesc condițiile de vânzare și de furnizare a serviciilor de către Victoria Quality către Client.

3. Comandă

Comanda produselor sau serviciilor de la Victoria Quality se face prin intermediul site-ului web al companiei sau prin contactarea telefonică a companiei.

Comanda se consideră acceptată de către Victoria Quality la momentul confirmării acesteia de către companie.

4. Prețuri

Prețurile produselor și serviciilor comercializate de Victoria Quality sunt stabilite la sediul companiei.

Prețurile sunt exprimate în lei și includ TVA.

Prețurile pot fi modificate de către Victoria Quality fără o notificare prealabilă.

5. Plată

Plata produselor și serviciilor comercializate de Victoria Quality se poate face prin:

  • cash la livrare;
  • card bancar;
  • transfer bancar.

6. Livrare

Livrarea produselor se face în termen de 3-7 zile lucrătoare de la data confirmării comenzii.

Livrarea produselor se face la adresa indicată de către Client.

7. Garanție

Produsele comercializate de Victoria Quality beneficiază de o garanție de 2 ani.

Garanția se acordă pentru defecte de fabricație.

8. Reclamații

Clientul are dreptul să depună o reclamație la Victoria Quality în cazul în care produsele sau serviciile livrate nu corespund calității sau cantității comandate.

Reclamația se poate depune în scris, prin e-mail sau prin poștă, la adresa sediului social al Victoria Quality.

Victoria Quality se obligă să soluționeze reclamația în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii acesteia.

9. Forță majoră

Victoria Quality nu este răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale dacă acestea sunt cauzate de un caz de forță majoră.

10. Legea aplicabilă

Prezenții Termeni și condiții sunt guvernați de legea română.

Orice litigiu apărut între Victoria Quality și Client va fi soluționat pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu este posibilă, prin instanța competentă din Satu Mare.